Parulla denoncuese – gratë nuk mund të izolohen e përjashtohen