Për gratë, çdo ditë – takim i drejtueseve të sekretariateve të Gruas në Qendra