Piknik në Pejë: Dita e Aktivistëve, Anëtarëve dhe simpatizantëve