Tubim në Lugun e Baranit, ku përfshihen fshatrat Kusuriq, Qallapek, Turjakë dhe Kotradiq