Tubim në Pejë, në Lugun e Leshanit, në të cilin përfshihen fshatrat Ramun, Poqestë, Zahaq dhe disa banorë të Rugovës