Vizitë fermerit Agron Mehmetaj në fshatin Rudicë, Klinë