Vizitë në fabrikën e dyerve dhe dritareve në Zhabar, Mitrovicë