Vizitë në fabrikën e polisterolit “Bunjamini” në Mitrovicë