Vizitë në fermën e Hajdar Zabelit në Rezallë, Skenderaj