Vizitë në shtëpinë e Ahmet Zabelit në fshatin Rezallë, Skenderaj