Vizitë prodhuesit të rakisë në fshatin Nivokaz, Gjakovë