Vizitë tek ndërmarrja tregtare “Doni Fruits Sh.p.k”, Shtime