05 12 2022

GJAKOVË, TAKIM ME QYTETARË: PREZANTIMI I BUXHETIT TË KOSOVËS PËR VITIN 2023

Më shumë se vitin e kaluar është planifikuar të jetë edhe buxheti për Komunën e Gjakovës i cili pritet të arrijë vlerën prej 31,558,422 euro.

Ndër të tjerash, për vitin e ardhshëm Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka ndarë 11 milionë euro për zgjerimin e rrugës Dollc-Gjakovë. Mbi 2.5 milionë euro janë planifikuar në fushën e arsimit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe 1 milion tjera në fushën sportit, kulturës dhe trashëgimisë, nga ministria përkatëse.

Kontribo