03 06 2021

Gjendja e arsimit në Kosovë gjatë pandemisë

Link:
https://www.facebook.com/vetevendosje/videos/832900227609407

Gjendja e arsimit gjatë pandemisë në Kosovë reflekton sfida dhe vështirësi të përbashkëta për tërë globin, ndërsa ndan një fat edhe më të përbashkët me vendet e Ballkanit. Ajo çka e dallon Kosovën është se arsimi në pandemi reflekton edhe një trashëgimi të degradimit sistematik për dy dekada.

Sipas vlerësimit të Bankës Botërore 19% e nxënësve në botë janë prekur nga afektet pandemike dhe rreth 1.6 miliardë nxënës janë lënë jashtë shkollës. Humbjet në procesin e nxënies do të jenë të pa shmangshme dhe të konsiderueshme.

—-

Qeveria Kurti duhet ta orientojë angazhimin e saj në disa plane:

Duhet mbështetja psikologjike e nxënësve dhe studentëve, sidomos atyre që janë të ndjeshëm ndaj gjendjeve depresive.

Në çështjet edukativo-arsimore kërkohet angazhim në kompensimin e mësimit për nxënësit të cilët ne mungesë të infrastrukturës teknologjike ose arsyeve të tjera kanë humbur orë mësimore.

Të shqyrtohen modalitetet përkatëse për lehtësimin ose mundësimin e kalimit të nxënësve në ciklet vijuese të shkollimit.

Duhet orientuar në investimet të cilat janë të qëndrueshme, në staza afatgjata dhe që lidhen me përshtatjen e proceseve mësimore me inovacionet teknologjike.

Të hartojë një kurrikulë të veçantë të kompetencës digjitale për mësuesit.

Qeveria do të duhet të fillonte përgatitjet për rikthim të procesit mësimor në hapësirat shkollore.

Duhet që të përkushtohet në zgjidhjen e problemeve reale, prej të cilave lëngon rëndë sistemi arsimor në Kosovë. Të angazhohet për departizimin e sistemit arsimor dhe instalimin e meritokracisë.

Kërkohet futja me prioritet e mësimdhënësve në programin për vaksinim përbrenda kufizimeve ekzistuese të sasisë së vaksinave, duke iu dhënë prioritet atyre që janë më në moshë dhe që vuajnë nga sëmundjet kronike.

Kontribo