09 11 2021

Halil Thaçi takohet me veteranë të Kastriotit

Qeverisja jonë në Obiliq do të jetë gjithmonë përkrah komponentës më të rëndësishme të shoqërisë tonë e që janë të gjithë veteranët e anëtarët e organizatave të dalura nga lufta dhe për ta ne zotohemi se:

1. Do të ndërtojmë kompleksin banesor;

2. Do të dyfishojmë buxhetin vjetor në Komunën e Obiliqit;

3. Do të bëjmë mbulimin e shpenzimeve të reprezentacionit të OVL-së;

4. Do të bëjmë organizimin dhe mbulimin financiar të datave të shënuara;

5. Do të bëjmë sigurimin e automjetit për nevojat e OVL-së.Këto janë disa nga nevojat më urgjente dhe sigurisht se në të ardhmen ne do të jemi të përditësuar me kërkesat e tyre dhe do tu gjindemi gjithmonë afër me të gjitha format e mundshme sepse përveç tjerash e kemi obligim!

#HalilThaçi144

#KomunapërVeteranët

#LëvizimpërObiliqin

Kontribo