30 06 2022

Komisioni i Venecias ka dhënë dritën e gjelbër për të filluar procesin e Vetting-ut në Kosovë

Në konstatimet e këtij komisioni rekomandohet që përmes ndryshimeve kushtetuese të bëhet Vetting-u i niveleve të larta në gjyqësor dhe prokurori përmes mekanizmit të jashtëm. Nivelet e larta përfshijë; Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, Kryetarët e Gjykatave, Kryeprokurorët e për të vazhduar më pas me vlerësimin e rregullt të gjyqtarëve e prokurorëve nga këshillat tashmë të vetuar.

Komisioni i Venecias thekson një numër të madh problemesh në sistemin e drejtësisë dhe konstatohet nevojën për reformë në drejtësi.

Në anën tjetër, komisioni mirëpret disa ndryshime pozitive që janë duke u ndërmarrë sëfundmi në sistemin e drejtësisë përmes reformave që fuqizojnë transparencën dhe efikasitetin në prokurori krahas procesit të Vetting-ut.

https://fb.watch/d_A8RZOAGs/

Kontribo