29 09 2015

KOMUNA E HANIT TË ELEZIT KUNDËR “ZAJEDNICËS”

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit me shumicë të votave miratoi Deklaratën e propozuar nga nga grupi i këshilltarëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

Në Deklatatën të cilën e lexoi këshilltari i VETËVENDOSJE!-s, z. Mirsad Shkreta thuhet:

DEKLARATË

1. I ashtuquajturi Asoiciacioni/Zajednica i/e komunave me shumicë serbe shprehë themelimin e një etniteti juridik të themeluar mbi bazën e pastrimit etnik te shqiptarëve nga pjesa veriore e qytetit të Mitrovicës.

2. Themelimi i një Asociacioni të tillë, krahas dëmit juridiko-administrativ dhe organizimit shtetëror që i bënë Republikës së Kosovës si shtet me karakter unitar të përkufizuar me Kushtetutë, juridizon formalizimin e një strukture juridike me tipare etnike. Me këtë karakter tani më të përkufizuar me Marrëveshjen e Brukselit dhe me marrëveshjen e fundit të datës 25 gusht 2015, Republika e Kosovës po bëhet shtet diskriminues ndaj shumicës shqiptare, por edhe ndaj qytetarëve të tjerë që janë shtetas të Republikës së Kosovës.

3. Themelimi i këtij Asociacioni/Zajednicë me pushtet të ndërmjetëm e tejkalon çdo qëllim të organizimit të pushtetit lokal si organizim themelor administrativ. Qëllimi i këtij etniteti legal nuk është asgjë tjetër veçse një strukturë formale me baza etnike që përjashton të gjithë qytetarët të tjerë që nuk janë të përkatësisë kombëtare serbe.

4. E themeluar me përmbajtje tërësisht në kundërshtim me Kushtetutën e Republikë së Kosovës, legjislacionin pozitiv nga fusha e organizimit të pushtetit lokal dhe atij përkitazi me financat publike të pushtetit lokal, Kartës Evropiane Për Vetëqeverisje Lokale (Strasburg, 15 tetor 1985).

5. Kuvendi i Komunës së Hanit i Elezit nxjerrë qëndrim për arsyet e mësipërme:
5.1 Kuvendi i Komunës së Hanit i Elezit nuk do të njoh një formacion juridik i quajtur Asociacion/ Zajednicë e Komunave me Shumicë Serbe, duke përfshirë vendimet që do të merren nga organet e këtij konstruksioni formal kundërkushtetues;
5.2 Kuvendi i Komunës së Hani i Elezit zotohet se nuk do të mbajë asnjë raport me strukturat e këtij organizimi kriminal dhe me prapavijë të spastrimit etnik;
5.3 Kuvendi i Komunës së Hani i Elezit i bënë thirrje Qeverisë së Kosovës që të heqë dorë nga cilido veprim i cili do t’i kontribuojë themelimit të Asociacionit/Zajednicës;
5.4 Kuvendi i Komunës së Hani i Elezit i bënë thirrje Qeverisë së Kosovës se në vend që të ndajë buxhet për strukturat e tilla me të kaluar dhe të tashmën kriminale, të ndaj fonde për kthimin e qytetarëve të pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës;

6. Kjo Rezolutë do të hyjë në fuqi datën e miratimit të saj nga Kuvendi i Komunës së Hani i Elezit.

Kontribo