17 06 2021

Kosova duhet të përfaqësohet si Republikë dhe pa fusnotë.

“Përfaqësuesit e Kuvendit të Kosovës në SECP do të marrin pjesë në punimet e seancës plenare në Turqi, ne do të kërkojmë që Kosova të trajtohet në përputhje të plotë me deklaratën e samitit të Bukureshtit të vitit 2014 dhe nuk do të votojmë asnjë deklaratë nëse emri i Republikës së Kosovës shënohet me fusnotë”.

Link:
https://www.facebook.com/vetevendosje/videos/125649512981401

Kontribo