24 03 2022

Kosova po bëhet me një termocentral diellor ndër më të madhin të tillë në Evropë.

Projekti “Solar4Kosova” do të kushtojë 64 milionë euro dhe do të financohet nga Republika Federale e Gjermanisë dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Ky projekt do të shtojë kapacitetet për rreth 70MW në sistemin e ngrohjes në Prishtinë.

Do të sigurojë kyçjen në rrjetin e ngrohjes qendrore për 12.000 familje apo 60.000 banorë;

Do të ndërtohen kolektorë diellorë prej përafërsisht 69.000 m2;

Do të reduktojë kërkesën për energji elektrike për qëllime të ngrohjes;

Do të reduktojë emitimin e dioksidit të karbonit për 40.000t në vit; si dhe

Do të kontribuojë në diversifikim të miksit të gjenerimit të energjisë së Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) përmes komponentës së fuqisë fotovoltaike.

Kontribo