04 11 2021

Lagjja Banja dhe Kodra e Dëshmorëve në Gjilan, të mobilizuara për fitoren e madhe

Në takimin e mbajtur me strukturat dhe qytetarët e lagjes Banja dhe Kodra e Dëshmorëve, gjetëm një mobilizim të madh të tyre, për ta rikonfirmuar fitoren më 14 nëntor. Profesionalizmi jonë, zëri i ri, ndershmëria dhe bashkëpunimi me qytetarët do të jenë konturat brenda të cilave do të udhëheqim Gjilanin. Qytetari në qendër, dhe me rol aktiv për çështjet që e preokupojnë, janë rruga e vetme për një qeverisje të suksesshme komunale.

#bashkëqeverisim

Kontribo