11 11 2021

Lëvizja për rininë

Në Kosovë mosha mesatare e popullsisë është mjaft e re. Kjo bënë që Kosova të ketë potencial për zhvillimin e përgjithshëm shoqëror. Por, për ta shfrytëzuar këtë potencial fillimisht shteti dhe shoqëria, e kanë për obligim të investojnë në të. Në frymën e kësaj, kandidati për kryetar komune, prof.Bajçinca bashkë me Ministren e Drejtësisë Albulena Haxhiu, si dhe Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi, kanë takuar një grup të të rinjëve nga Fushë Kosova, ku kanë shpalosur programin qeverisës komunal dhe atë qendror, për rininë.

#LëvizjapërRininë

#bashkëpërfushëkosovën

#enverbajçinca144

Kontribo