09 08 2022

Luftë ekonomisë informale

Qeveria e Kosovës, institucionet ligjzbatuese janë duke bashkëvepruar në një platformë gjithpërfshirëse në luftimin e ekonomisë informale. Hapa të tjerë të rëndësishëm do të ndermerren dhe ndihma e çdo raportimi dhe sinjalizimi nga çdo qytetar është shumë e mirëpritur.

Ekonomia informale zvogëlon mundesitë për punë dhe për fitime të ndershme, cenon të hyrat buxhetore duke zvogëluar invesitimet publike. Sipërmarrësit e ndershëm duhen ndihmuar më së shumti duke luftuar të gjithë bashkë informalitetin.

Qeveria jonë është zotuar për këtë dhe po e bën pa ndalur e për çdo ditë.

Kontribo