11 08 2022

MBËSHTETJE PUSHTETIT LOKAL

Mbështetja e drejtë nga qeveria për nivelin e pushtetit komunal është një nga komponentët kyç për të ndikuar në rritjen e mirëqenies dhe shërbimeve kudo që ata jetojnë në vendin tonë.

Kjo mbështetje do të vij duke u bërë me e larmishme dhe më e lartë.

Kontribo