26 11 2021

13 marrëveshjet që u nënshkruan në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.

Qarkullimi i qytetarëve pa ndalesë, heqja e lejeve për qëndrim të përkohshëm, dhe bashkëpunimi i zyrtarëve institucional, ishin në qendër të 13 marrëveshjeve që u nënshkruan sot mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.

Kontribo