10 08 2022

PARANDALIMI I KRIMIT LUFTË KUNDËR KORRUPSIONIT

Për çdo ditë ka operacione dhe veprime kundër krimit të organizimit. Qeveria jonë është e pozicionuar në frontin antikrim dhe antikorrupsion.

Çdo aktivitet kriminal pengon jetën e mirëqenien e secilit dhe zvogëlon dukshëm gjasat për përparim shoqëror dhe për barazi.

Është pra e pakompromistë goditja e grupeve kriminale dhe parandalimi i aktiviteteve kriminale e korruptive

Kontribo