10 08 2022

PËR FËMIJËT, PËR STUDENTËT MBËSHTETJE ARSIMIT DHE SHKENCËS

Mbështetja për shkollimin dhe përparimin e fëmijëve dhe studentëve tanë është sot një nga prioritetet shoqërore. Ndaj Qeveria jonë ka përgatitur planet e programet për ta realizuar këtë.

Viti i ri shkollor dhe viti i ri akademik do t’i gjejë të rinjtë e të rejat tanë me një grup programesh që do t’u çelin rrugën drejt zbulimit të talentit të tyre dhe përsosjes së aftësive.

Përpjekja për shkollë dhe universitet të cilësisë dhe të së ardhmes do të marrë kohë të përmbushet por qeveria tashmë e ka nisur këtë plan.

Kontribo