30 09 2021

Përkrahje dhe mbështetje për vajzat dhe gratë në Dardanë!

Përkrahja dhe mbështetja e vajzave dhe grave për Lëvizjen në gjithë Dardanën sa vjen e intensifikohet. Ky zgjerim i Lëvizjes është padyshim kontribut i angazhimit dhe përfshirjes së rinisë dhe grave në VETËVENDOSJE!.

Në fshatin Muqivërc, bashkë me deputeten e Republikës Arta Bajralija dhe kandidaten për Kuvend Komunal Artizana Krasniqi, bashkëbiseduam me disa vajza e gra të këtij fshati. Si në gjithë vendin tonë preokupimi kryesor për gjeneratat e reja mbetet mungesa e vendeve të punës si dhe drejtësia e barazia në punësim.

Qeverisja e mirë Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivel qendror ka filluar ndryshimin më 14 shkurt, kurse pas 17 tetorit qeverisjen e mirë do ta shtrijmë bashkë edhe në Dardanë me qëllim që të arrimë te zhvillimi sa më shpejtë. Bashkë punojmë; Bashkë qeverisim; Bashkë zhvillojmë.

144 VETËVENDOSJE!

Kontribo