12 08 2022

PLANIFIKIM – INFRASTRUKTURË – MJEDIS

Kemi nisur një rrugëtim me pikëmbërritje të reja sa i takon politikave për korridoret rajonale dhe evropian. Këtu janë të listuara si prioritete të mëdha të Qeverisë sonë hekurudha Prishtinë – Durrës, korridoret me rrugët Prizren – Tetovë, Deccan – Plavë dhe iden e portit të thatë të Durrësit në Prishtinë.

Së dyti kemi filluar planifikimin dhe veprimet për të transformuar situatën me mbeturinat dhe deponitë e deritanishme drejt një sistemi krejt të ri dhe afatgjatë.

Politikat mjedisore marrin kohë për të dhënë rezultate dhe korrigjuar demët e kryera por është konsideruar e domosdoshme nga Qeveria jonë që të ndërrmerren hapa në ndryshim rrënjësor për ndotjet e ujrave, tokës dhe ajrit.

Politikat e banimit të përballueshëm për të gjithë çiftet e reja dhe shërbyesit civilë e zyrtarët publik janë në fazën finale të përfundimit të studimit e projektimit. Ndërsa tashmë ka nisur puna për hartimin e Planit Hapësinor të Kosovës që është dhe Kushtetuta e rregullimit të të gjitha veprimtarive në vendit tonë.

Kontribo