14 09 2019

Fatmire Kollçaku

17

Shkrime

Emri i plotë

Fatmire Kollçaku

Pozita

Nënkryetare e dytë

Fatmire Mulhaxha Kollçaku ka përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë dhe Specializimin në fushën e Epidemiologjisë. Ka vijuar studimet post-diplomike për Menaxhment Shëndetësor, në kuadër të Agjencionit Evropian në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Karrierën si mjeke e ka filluar në organizatën “Nënë Terezë”, në Prishtinë.

Në mesin e shumë trajnimeve të kryera janë edhe “Médicins Sans Frontièrs (Mjekët pa Kufij) – Trajnim mbi kujdesin psikologjik post traumatik”, “Forcimi i Kapaciteteve në Ministrinë e Shëndetësisë, Kosovë” dhe “Trajnimin për Menaxhimin e Programit/DFID 2005- 2006. Ajo ka vijuar “Shkollën Rajonale Verore mbi Sigurimet Shoqërore 2006”. Në kuadër të programit “Hope Fellowship” ajo ka kryer trajnimin dhe vizitën studimore në Washington: “Leadership Study Tour 2007″. Ka kryer trajnimin për Epidemiologji në Athinë, në kuadër të edukimit të vazhdueshëm profesional. Ka marrë pjesë në mbi dhjetë konferenca shkencore dhe kongrese, si autore dhe koautore me punime shkencore.

Deputete në Kuvendin e Kosovës gjatë legjislaturës 2004-2007, 2017-2019 dhe 2019-2021. Gjatë mandatit të pare ka udhëhequr Komisionin Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale. Në legjislaturën e VI-të, ishte anëtare e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Komisionit për Integrime Europiane. Ishte bashkëkryesuese e Komisionit Joformal të Deputetëve të Gjelbër. Në legjislaturën e fundit ajo e ka kryesuar Komisionin Parlamentar për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes dhe ka qenë anëtare e Komisionit pë Punë të Jashtme dhe Disaporë.

Nga viti 2000 ajo vazhdon të jetë e angazhuar në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Gjatë aktivitetit të saj 19 vjeçar në politikë, ka qenë e angazhuar në veçanti në sektorin e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale.

Aktualisht znj. Kollçaku është Nënkryetare e Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

Kandidatë të tjerë