Hysamedin Feraj

27

Profili

Emri i plotë

Hysamedin Feraj

Hysamedin Feraj është i lindur në vitin 1962, në Goden të Gjakovës. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike në Universitetin e Tiranës, drejtimin filozofi, dhe ka specializuar për Shkenca Politike dhe Filozofi politike e të së drejtës në Universitetin e Bernit – Zvicër. Për 28 vite ka punuar si ligjërues në Universitetin e Tiranës, ka qenë bashkëthemelues i Departamentit të Shkencave Politike dhe deri ne vitin 2014 përgjegjës i këtij departamenti në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Po ashtu ka qenë ligjërues i ftuar në Universitetin e Prishtinës dhe të tjerë.

Është autor i monografive “Skicë e mendimit politik shqiptar” (1998), “E pafilozofuara” (2011), “Tipe të ligjërimit” (2017), i teksteve mësimor universitare “Hyrje në shkencat politike” (2004) dhe i shumë eseve e artikujve studimorë.

Ai është angazhuar si veprimtar politik që nga fundi i viteve ’70 në Kosovë e jashtë saj. Nga fillimi i viteve ’90 e këtej ka qenë i pranishëm në fushën e veprimtarisë politike, publicistike dhe studimore në Shqipëri, Kosovë dhe vise të tjera shqiptare.

Është bashkuar me Lëvizjen VETËVENDOSJE! prej vitit 2009, dhe në vitin 2010 ka qenë kandidat i Lëvizjes për deputet në Kuvendin e Kosovës, anëtar i Kryesisë, dhe aktualisht është anëtar i Këshillit të Përgjithshëm.

Hysamedini më përvojën dhe kontributin e tij akademik sjell me vete specialitetin e shkencës politike, të filozofisë së politikës dhe të së drejtës, e veçanërisht të të drejtave të njeriut, të qytetarit dhe të bashkësisë.

Aktualisht punon në Institutin Politik të Shkencave Humane, në Tiranë.

Është i martuar dhe ka dy fëmijë.