Imri Demelezi

103

Profili

Emri i plotë

Imri Demelezi

Imri Demelezi u lind më 1985 në Viti. Studimet universitare i ka përfunduar për Agroekonomi, në Universitetin e Prishtinës. Studimet pasuniversitare Master për “Zhvillim të Qëndrueshëm të Hapsirave Bujqësore dhe Rurale”, në Universitetin e Bologna-s, Itali. Master-pasdiplomike specializimi për “Bujqësi Organike Mesdhetare”, në CIHEAM, IAMB, Bari, Itali. Ka përfunduar Shkollën Politike, të organizuar nga PIPS dhe Këshilli i Evropës Shkolla për Studime Politike.

Është PhD kandidat, për hulumtime Transdisciplinare dhe të Sistemeve, pranë Departamentit të Sistemeve të Qëndrueshme Bujqësore, të Universitetit të Resurseve Natyrore dhe Shkencave të Jetës (BOKU), Vjenë, Austri. I certifikuar si këshilltar teknik për Bujqësi Organike, dhe “Shkenctar i Ri” nga “Right Livelihood” College, Bonn, Gjermani. Ka fituar bursa të ndryshme për studimet pasdiplomike, nga Ministria e Jashtme Italiane për studimet master, nga ADA (OeAD) dhe MASHT, dhe nga CEEPUS për studime të doktoratës.

Imriu ka qenë asistent i angazhuar në UP, 2010-2012. PhD kandidat dhe hulumtues i jashtëm, në BOKU, Vjenë 2013-2019, dhe nga 2017 është staf akademik-ligjërues në UBT.

Si aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, nga 2012, ishte pjese e nënkomitetit për Bujqësi në Viti, dhe më vonë një nga themeluesit e Grupit punues të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, në Vjenë. Tani është Koordinator i Komitetit për Bujqësi.