Mentor Arifaj

75

Profili

Emri i plotë

Mentor Arifaj

Mentor Arifaj u lind në Istog. Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në drejtimin e Kompjuterikës dhe Telekomunikacion, të cilat i përfundoi si student i dalluar në vitin 2002. Titullin ‘Magjistër i Shkencave’ e mori në vitin 2008 në të njëjtin fakultet, ku gjatë hulumtimeve bëri edhe dy publikime ndërkombëtare në gjuhën angleze. Karrierën profesionale e filloi si asistent mësimor pranë Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Universiteti i Prishtinës, si dhe punoi në projekte të ndryshme me kompani vendore dhe ndërkombëtare. Nga fundi i vitit 2009 karrierën në lëminë e teknologjisë informative e vazhdoi në kompani të ndryshme kanadeze dhe amerikane. Në 5 vitet e fundit ka mbajtur pozitë menaxheriale në korporatën financiare amerikane me renome botërore Citibank në Toronto.

Në vitin 2020 është kthyer në Kosovë ku ka qenë kryesues i Bordit të përkohshëm të Postës së Kosovës dhe momentalisht punon në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan. Si kandidat për deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës angazhimin politik e parasheh në dy sfera: Në sferën e zhvillimit të brendshëm ekonomik të vendit dhe në sferën ndërkombëtare përmes integrimit të vendit në strukturat euro-atlantike. Përveç gjuhës shqipe, zotëron rrjedhshëm edhe gjuhën angleze, gjithashtu flet edhe gjuhet franceze dhe serbo-kroate.

Është i martuar dhe ka tre fëmijë.