04 03 2024

Qeveria Kurti për gratë dhe vajzat

1. Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave:


• Shtesat për fëmijë dhe për nëna lehona kanë ndihmuar mbi 400 mijë fëmijë dhe mbi 45 mijë nëna lehona.
• Programet si SUPERPUNA dhe punë praktike kanë angazhuar mbi 9364 të rinj, ku gjysma prej tyre janë vajza dhe gra.

• Mbi 12 milionë euro janë ndarë si grante investive për gratë në projektet e zhvillimit rural 2021-2022.

2. Edukimi dhe trajnimi profesional:


• Bursa për studiuesit në fushën STEM dhe drejtimet deficitare kanë ndihmuar 1882 studente vajza/gra dhe 1256 studente djem/burra.
• Avancimi i gruas në pozita drejtuese në arsim ka përforcuar përkushtimin tonë për barazi gjinore në këtë sektor.


3. Iniciativat ligjore dhe aktivitetet tjera:


• Janë zbatuar mbi 59% të aktiviteteve të strategjisë kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje.
• Është hartuar protokolli shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunimeve seksuale.
• Programi për trajtimin e kryesve të dhunës ka ashpërsuar dënimet për dhunuesit përmes propozimit të ndryshimeve në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale etj.
• Ministria e Ekonomisë ka ofruar subvencionim për pajisjet efiçiente të energjisë për nënat vetushqyese dhe ka rritur përqindjen e grave në bordet e ndërmarrjeve publike nga 10% në 40%.

• Janë realizuar mbi 80 aktivitete përgjatë fushatës globale “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore” nën Sloganin “Sot dhe çdo ditë tjetër”.


4. Shëndeti dhe mirëqenia:


•  Tashmë në QKUK bëhet rikonstruksioni i gjirit për gratë që kanë pësuar kancerin e gjirit dhe është ofruar mamografi falas për të gjitha gratë.
• Prioriteti për shëndetin e nënës dhe fëmijës është theksuar me fuqizimin e programit për vizitat shtëpiake për nënat dhe fëmijët.

• Për herë të parë në Kosovë ka filluar administrimi i Vaksinës HPV që në mënyrë direkte e parandalon kancerin e qafës së mitrës. 

Kontribo