17 01 2023

Qeveria për bujqësi dhe infrastrukturë

Të udhëhequr nga parimi se për një ekonomi të qëndrueshme nevojitet rritje e prodhimit vendor dhe përmirësim i infrastrukturës, gjatë vitit 2022:

Kemi ndarë mbi 70 milionë euro për 28 mijë fermerë nga 27 nën-sektorë të ndryshëm;

Kemi ndarë 8 milionë euro për plehërimin pranveror për grurë, misër, patate dhe fasule;

Për herë të parë kemi subvencionuar naftën për bujqit në vlerë prej 5 milionë euro;

Hartuam dhe miratuam Strategjitë dhe Planet e Veprimit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, dhe për Zhvillimin e Pylltarisë;

Kemi mbjellë 1 milion fidanë;

Kemi pyllëzuar 111 ha sipërfaqe të tokave pyjore;

Kemi rehabilituar dhe ndërtuar sistemin e ujitjes për 7,750 ha tokë bujqësore në vlerë prej 4.1 milionë euro për 8 komuna;

Më shumë se 100 milionë euro grante nga BE dhe Gjermania për trajtimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave;

Filluam punimet e fazës së dytë për rehabilitimin e linjës së 10-të hekurudhore Fushë Kosovë – Mitrovicë;

Nënshkruam marrëveshjen për ndërtimin e rrugës Pejë-Rozhajë dhe asaj Deçan-Plavë;

Miratuam marrëveshjen për bashkëfinancim të hartimit të projektit për rrugën Prizren-Tetovë;

Kemi përfunduar asfaltimin e rrugëve në veri të vendit, në Jasenovik, Syriganë, Cerajë, Koshtovë, Bistricë e Vllahisë, Dedi dhe Magjerë;

Miratuam Planin Hapësinor të Kosovës; Planin Hapësinor për “Parkun Kombëtar Sharri”, si dhe atë për “Bjeshkët e Nemuna”.

 

Kontribo