05 02 2019

Raporti me rekomandimet (ekspertizën) për rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq

Sot, Kryetari dhe Zv.Kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar për rastin e dëbimit të shtetasve turq, Xhelal Sveçla dhe Driton Selmanaj, kanë zbardhur para mediave draft-raportin e përgatitur prej Komisionit dhe gjithashtu e kanë dorëzuar atë në Prokurorinë e Shtetit.

Lista e shkeljeve Plani i Veprimit per Komisionin Hetimor – I Miratuar 24072018 Raport me rekomandime – Ekspertiza Rrjedha e ngjarjes 29 mars 2018 Vendim per themelimin e KHP Zyrtaret e intervistuar nga KHP

Kontribo