25 08 2022

Reforma e madhe në kulturë po bëhet!

Pas një procesi një vjeçar të diskutimeve me komunitetin, hulumtimeve dhe analizave, në mbledhjen e fundit të qeverisë u miratua Koncept-dokumenti për Art dhe Kulturë, duke i hapë kështu rrugë Ligjit të ri të Kulturës, Ligjit të ri të Kinematografisë, rregullimit ligjor të sektorit muzeal dhe Strategjisë Kombëtare për zhvillimin e Kulturës.

“Ky moment i rëndësishëm është rezultat i punës së madhe të stafit civil dhe kabinetit politik të Ministrisë së Kulturës, zyrtarëve të institucioneve publike të kulturës, zyrtarëve të ministrive të linjës dhe të Zyrës së Kryeministrit, pjesëtarëve të komunitetit artistik e organizatave të skenës së pavarur, konsulentëve vendorë dhe nga jashtë. Hapat e ardhshëm të reformës më të madhe kulturore në vend do të bazohen në këtë dokument, i cili do të jetë udhërrëfyes i yni shtetëror për çdo lloj mase që duhet të ndërmarrim për t’i ngritur më tutje të gjitha kapacitetet kreative në vend”, tha ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku.

Kontribo