11 06 2021

Replika e Kryeministrit Kurti me kryetarët e subjekteve opozitare:

“Ne jemi në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë por ju jeni në një seancë tjetër. Po flisni për një pikë të rendit të ditës që nuk është, duhet të kërkoni shmangie paraprakisht, sepse nuk është në rend të ditës takimi i të martës. Kjo seancë është që ne t’i nxjerrim mësimet tona nga gabimet e juaja. Pra, diskutim mbi ecurinë e deritanishme, prandaj është raporti dhe fjala ime”.

“10 vjet dialog tuajin, ne duhet ta trajtojmë, që t’i nxjerrim mësimet për të ardhmen, ky është kuptimi i pikës së katërt. Po e bëjmë një përmbledhje të diskutimit për gabimet 10 vjeçare sepse ato janë të domosdoshme për të mos u përsëritur”.

“Në javën e ardhshme nuk do të ketë takim të ri të dialogut të vjetër, nuk do të jetë një takim i radhës i të njëjtit dialog që na ka sjellë në këtë situatë, por do të jetë takim për dialogun e ardhshëm. Ky është dallim i madh konceptual”.

Link:
https://www.facebook.com/vetevendosje/videos/837020570530831

Kontribo