31 05 2018

Sapo u miratuan në Kuvendin e Republikës së Kosovës lidhur me sektorin e Energjitikës dhe Termocentralet “Kosova A” dhe “Kosova B”

R E Z O L U T Ë

– Qeveria brenda 2 javëve në bashkëpunim me Menaxhmentin e Korporatës Elektroenergjitike të hartojë planin e masave për reagimin emergjent dhe afatgjatë në sigurimin e prodhimit të energjisë.

– Zyra e Rregullatorit të Energjisë të mos pranojë kërkesa për rritjen e çmimit të energjisë nga kompania KEDS-KESCO.

– Qeveria e Republikës së Kosovës të iniciojë sa më i shpejtë rindërtimin e Termocentralit “Kosova A”.

– Ministria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim me KEK të përshpejtojë planin e remontit të Termocentralit “Kosova B”.

– KOSTT të realizojë kontraktimin e energjisë elektrike me Shqipërinë për periudhë afatgjatë.

– Qeveria të marrë masa urgjente dhe t’i aplikojë ato për stabilizimin e prodhimit të qymyrit – sanimi i ndërtimit të kundërligjshëm në Shipitullë.

Kontribo