10 11 2021

Shansi është unik, data është 14 nëntor, e Kryetari është Kadri Rahimaj!

Qeverisja që respekton vullnetin qytetar e në qendër ka nevojat dhe interesat e tyre po jetësohet në Dardanë. Programi ynë qeverisës do t’ia shtoj mundësitë zhvillimore Dardanës për shkak se ndërlidhet dhe mbështetet nga niveli qendror. Me 14 nëntor votojmë 144 për ta bërë ndryshimin në Dardanë.

Kontribo