09 12 2023

Shkolla politike e Lëvizjes – vendi i konceptualizimit dhe mësimit

Sot u mbajtën ligjëratat e Nivelit teorik dhe politiko-organizativ të Shkollës Politike të Lëvizjes në Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj e Gjilan.

Profesoresha Majlinda Bregasi vijoi sot ciklin e ligjëratave mbi gjuhën.
Lidhja e gjuhës me strukturat mendore, natyra metaforike e gjuhës njerëzore, skemat mentale, si krijohen e si veprojnë.

Gjithashtu gjatë ligjëratës u dhanë ilustrime me shembuj nga Lahuta e Malcisë deri tek diskurset e sotme politike.

Ndërsa në nivelin politiko-organizativ u mbajtën ligjëratat mbi “Socialdemokracinë – historiku i konceptit dhe pse për Lëvizjen” nga anëtari i Kryesisë Arbër Zaimi dhe Kordinatorja e Komiteteve Dejona Mihali.

Në to u diskutua për konceptet themelore dhe idealin socialdemokrat mbi lirinë, barazinë dhe solidaritetin.

Lëvizja e ka në thelb të programit të saj vlerat progresiste, luftën kundër shtypjes, konceptin e shtetit të mirëqenies sociale, drejtësinë shoqërore, rishpërndarjen e të ardhurave, rolin e shtetit në zhvillim, barazinë mes kombeve e shteteve dhe liritë themelore politike.

Shkolla politike e Lëvizjes është vendi ku diskutohen konceptet, teoritë shkecore, ato organizative dhe veçanërisht paraqitet tradita evropiane e organizimit politik.

Kontribo