15 08 2022

Shpallen zgjedhjet e brendshme për kandidatët për pozicionet drejtuese në Lëvizjen VETËVENDOSJE!

Pas përfundimit të procesit zgjedhor në nivelin e parë organizativ, në Pika, ku janë zgjedhur strukturat drejtuese të shtrira në lagje e fshatra, në kuadër të zgjedhjeve të brendshme dhe në përputhje me Statutin dhe Rregulloren e Zgjedhjeve të Brendshme, Lëvizja VETËVENDOSJE!, nga sot, shpallë zgjedhjet e brendshme për nivelin e dytë dhe të tretë organizativ, që përfshinë kandidatët për:

Niveli i tretë:

– Kryetar/e të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

– Kryetare të GVV.

– Kryetar/e të RVV.

Niveli i dytë:

– Kryetar/e Qendre.

– Kryetare të GVV në Qendër.

– Kryetar/e të RVV në Qendër.

Komisioni Zgjedhor i Përgjithshëm dhe Komisionet Zgjedhore Ad-hoc-e të qendrave (KZAQ) njoftojnë të gjithë aktivistët e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, të cilët janë të interesuar për të kandiduar për pozicionet e lartëcekura, që të paraqesin deklaratën e kandidaturës nga sot, 15 gusht deri më 23 gusht 2022.

Kandidatët e interesuar për të kandiduar, deklaratën e kandidaturës për të gjitha pozitat dhe nivelet mund ta marrin në zyrën e qendrës përkatëse dhe të njëjtën ta dorëzojnë te Komisioni Zgjedhor i Ad-hoc i Qendrës (KZAQ) (për nivelin e dytë) dhe në Komisionin Zgjedhor të Përgjithshëm (niveli i tretë) ashtu siç është e paraparë me Statutin dhe Rregulloren e Zgjedhjeve të Brendshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Lëvizja VETËVENDOSJE! është subjekti më demokratik e më transparent sa i përket vendimmarrjes, veprimtarisë e organizimit. Në frymën e demokracisë së brendshme ne urojmë për një proces zgjedhor sa më të mirë dhe ftojmë për përfshirje sa më të madhe në këtë proces.

Lëvizja VETËVENDOSJE!

15 gusht 2022

Kontribo