05 12 2022

PRISHTINË, TAKIM ME QYTETARË: PREZANTIMI I BUXHETIT TË KOSOVËS PËR VITIN 2023

Buxheti që i dedikohet qeverisjes lokale dhe komunave planifikohet të rritet për rreth 100 milionë €, nga 560 që ishte në vitin 2022 në 660 milionë € për vitin 2023. Për Komunën e Prishtinës, buxheti i planifikuar për vitin 2023 është mbi 109

Kontribo