23 03 2022

Të drejtat e punës për gratë

Sot Nënkryetarja e Lëvizjes VETËVENDOSJE! njëkohësisht dhe kryetarja e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, dr. Fatmire Kollçaku  së bashku me dhe Drejtuesen e grupit të Grave deputete Tinka Kurti morën pjesë në tryezën e organizuar nga Forumi Ekonomik i Grave, Friedrich Erbet Shtiftung dhe Iniciativa për Stabilitet ne Kosovë në diskutimin publik për Lejen e lehonisë dhe Lejen prindërore. 

Nga organizatoret dhe pjesëmarrëset u paraqitën disa propozime si model për ta adresuar këtë çështje në ligjin e ri që do të përgatitet.

Lëvizja VETËVENDOSJE! e ka pasur dhe ka prioritet të lartë çështjen e legjislacionit të punës dhe veçanërisht zonat ku rregullohet të drejtat e prindërve për rritjen e fëmijëve dhe kujdesin ndaj tyre krahas vijimit të punës. 

Jemi të vetëdijshëm që edhe hartimi i legjislacionit të ri por mbi të gjitha zbatimi i ndershëm dhe i drejtë i tij ka për të pasur tepër shumë pengesa e vështirësi të cilat nuk janë vetëm të natyrës ekonomike apo të burimeve njerëzore, kryesisht në sektorin privat, por edhe të një botëkuptimi të ri për marrëdhëniet e punës dhe të drejtave themelore të lidhura me to.

Të dhënat e dekadës së fundit për çështjen e punësimit të grave dhe veçanërisht të ndërprerjes së marrëdhënies së punës e daljes plotësisht nga marrëdhëniet e punës për shkak të pushimit të lehonisë janë tejet shqetësuese. 

Në këtë drejtim qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e në komisionet që i drejtojmë, qoftë në nivel të qeverisjes qendrore e lokale ne do t’i dëgjojmë të gjitha llojet e propozimeve që vijnë nga grupe shoqërore e organizata ngase  synimi ynë është ta transformojmë rrënjësisht këtë gjendje. 

Dhe kemi bindjen që do ta bëjmë. 

23 mars 2022 

Lëvizja VETËVENDOSJE! 

Kontribo