11 08 2022

TRASHËGIMI – ART- RINI – SPORT

Trashëgimia, arti, sporti dhe rinia kanë marrë vëmendjen më të madhe për shkak se programi dhe synimet e qeverisë tonë janë transformimi në themel i mënyrës se si publikja i bën vend dhe i jep vrull konservimit, talenteve dhe krijimtarisë.

Kontribo