01 11 2021

Vizitë në kompaninë “Eco Higjiena”

Sot vizituam kompaninë që menaxhon me mbeturinat “Eco Higjiena”. Nga afër u njoftuam me punën e tyre, me vështirësitë në kryerjen e veprimtarisë dhe me problemet e tjera të cilat ata i kanë. Kompanive të tilla duhet krijuar kushte më të mira të punës, si dhe duhet qëndruar pranë tyre për t’i ndihmuar në aspekte të ndryshme. Sepse vetëm me bashkëpunim ecim përpara.

#përtëgjithabizneset

Kontribo