24 07 2019

Vizitë te fabrika e përpunimit të patates ”VIPA”

Në fabrikën që përpunon patatet duke u dhënë 12 shije, e që i punëson 252 punëtorë, aty po ndodh ekonomia. Pra, në një fabrikë të Vushtrrisë po tregohet se është e mundshme të prodhohet, të ngrihet cilësia e prodhimit për çdo vit, si dhe të rritet numri i punëtorëve, edhe pse shteti nuk po bën asnjë lëvizje për ta ndihmuar apo lehtësuar procesin. Me qeverisjen e VETËVENDOSJE!-s, shteti do të jetë në mbështetje dhe mbrojte të prodhuesve vendorë sepse vetëm kështu zhvillohet e përparon procesi i prodhimit, përmirësohet larmia dhe cilësia, rritet ekonomia dhe punësimi si dhe zëvendësohet importi. Këto, dhe masa të tjera që do t’u dalin në krahë prodhuesve vendor, i thotë Alternativa jonë Qeverisëse që shumë shpejt do të jetësohet përmes zgjedhjeve të reja dhe demokratike. Alternativë që i kushton rëndësinë e duhur bujqësisë, tokës, prodhimit vendor, dhe që i lidh këto – sikurse edhe fushat tjera të ekonomisë, me arsimin.

Kontribo