26 01 2021

Ardian Gola

20

Shkrime

Emri i plotë

Ardian Gola

Ardian Gola është i lindur më 22 shkurt 1979 në Gjakovë. Po në këtë qytet kreu shkollimin fillor dhe Gjimnazin e përgjithshëm. Studimet themelore dhe ato Master i kreu në Universitetin e Prishtinës në drejtimin e Sociologjisë. Ndërsa studimet e doktoratës, në po të njëjtin drejtim, i kreu në Universitetin e Tiranës.

Nga viti 2005 deri 2007 punoi si Zyrtar i Lartë për Informim në Ministrinë e Shërbimeve Publike. Më pas, u zgjodh Drejtor i Zyrës për Integrime Evropiane në po të njëjtin institucion, ku qëndroi deri në 2010.

Në vitin 2007 u zgjodh Asistent në Universitetin e Prishtinës, përkatësisht në Departamentin e Sociologjisë në kuadër të Fakultetit Filozofik. Ndërsa, në vitin 2018, pas pesë viteve në cilësinë e ligjëruesit, avancohet në Profesor Asistent në po të njëjtin institucion. Gjatë kësaj kohe, ka mbajtur disa pozita institucionale, si: nga 2008 – 2010 Sekretar i Departamentit; nga 2010 – 2011 Koordinator për Zhvillim Akademik; nga 2014 – 2021 Shef i Departamentit. Ndërsa gjatë 2014 ishte angazhuar në cilësinë e këshilltarit të u.d Rektorit të UP-së. Gjatë vitit 2010, ishte si studiues vizitor për një semestër në Universitetin e Champaign Urbana në Illinois të ShBA.

Angazhimi i parë politik i prof. Golës është në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, në të cilën u anëtarësua në janar të 2021-ës. Përndryshe ai është i njohur me paraqitjet e tij publike, si nëpër media konvencionale ashtu edhe media sociale, si intelektual kritik.

Nga pozita e parlamentarit, ndër tjerash, në mënyrë të fokusuar ai synon t’i jep zë çështjeve që kanë të bëjnë me të pagjeturit dhe viktimat e luftës, arsimin, mirëqenien sociale, dhe administratën publike.