Arjeta Fejza

63

Profili

Emri i plotë

Arjeta Fejza

Arjeta Fejza është e lindur më 12 prill të vitit 1992, në Mitrovicë. Ajo ka përfunduar studimet themelore dhe ato të nivelit Master në fushën e Filozofisë në Fakultetin Filozofik, në Universitetin e Prishtinës.

Që nga viti 2017 ligjëron lëndën e Filozofisë dhe Logjikës, në Gjimnazin ‘’Frang Bardhi’’, në Mitrovicë. Vazhdimisht ka qenë e angazhuar në projekte të ndryshme si ligjëruese në tema nga fusha e filozofisë. Aktualisht, është anëtare e Kryesisë në Shoqatën e Filozofëve të Kosovës..

Angazhimin politik në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, Arjeta e ka filluar në vitin 2011. Në Qendrën e Lëvizjes në Mitrovicë, ku edhe angazhohet, është anëtare e Kryesisë dhe Drejtuese e Sekretariatit për Emancipim Politik.