26 01 2021

Armend Muja

13

Shkrime

Emri i plotë

Armend Muja

Armend Muja u lind më 20 nëntor 1981 në Mitrovicë. Është drejtor i Kolegjit Riinvest dhe ligjërues i Ekonomisë Politike Ndërkombëtare. Armendi ka kryer studimet në London School of Economics dhe Corvinus University. Në studimet e nivelit Master dhe ato të doktoraturës, ai ka hulumtuar rreth ekonomisë politike të Evropës Juglindore. Më herët ka shërbyer si Drejtor për Çështje Aakademike në Kolegjin UBT. Ai ka punuar gjithashtu si këshilltar në projektet e Programit për Reforma Ekonomike (ERP), Planin e Zhvillimit Kombëtar dhe Vlerësim të Planit Strategjik Arsimor për GIZ, UNDP dhe Këshillin e Evropës.

Si qëllim parësor Armendi ka promovimin e një shoqërie më ambicioze përmes reformave institucionale në drejtësi, përshpejtimin e integrimit evropian dhe përmirësimin e pozitës së Kosovës në botë. Ai gjithashtu do të punojë për promovimin e mundësive të barabarta për të rinjtë përmes investimit në shkollim relevant për ekonominë bashkëkohore dhe investimin për të ardhmen dhe promovimin e pjesëmarrjes së diasporës në ekonominë e Kosovës, në fuqizimin e ndërmarrjeve publike, biznesit të vogël dhe promovimit të sektorëve të rinj, si teknologjia informative, inteligjenca artificiale dhe mjekësia.