Arta Bajralija

51

Profili

Emri i plotë

Arta Bajralija

Arta Bajralija u lind më 12 prill 1991 në Dardanë. Ajo ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, në degën Banka, Financa dhe Kontabilitet. Më pas, ka vazhduar studimet e nivelit Master në po të njëjtin drejtim ku në vitin 2019 ka mbrojtur tezën e Masterit me titull “Faktorët që ndikojnë në portofolin optimal të letrave me vlerë të qeverisë – rast studimi: Kosova dhe Shqipëria”.

Gjatë viteve 2015-2016 ka punuar si kontabiliste në sektorin privat, ndërsa në vitet 2017-2019 ka punuar si financiere në një ndërmarrje private në Gjilan. Gjatë periudhës 2020-2021 ka qenë deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës.