Arta Bajralija

69

Profili

Emri i plotë

Arta Bajralija

Arta Bajralija ka lindur më 12 prill 1991 në Dardanë. Ajo ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, në degën Banka, Financa dhe Kontabilitet. Më pas, ka vazhduar studimet e programit Master në po të njëjtin drejtim ku në vitin 2019 ka mbrojtur tezën e Masterit me titull “Faktorët që ndikojnë në portofolin optimal të letrave me vlerë të qeverisë – rast studimi: Kosova dhe Shqipëria”.

Gjatë viteve 2015-2016 ka punuar si kontabiliste në sektorin privat, ndërsa tani punon si financiere në një ndërmarrje private në Gjilan.